Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie
SZKOŁA PUBLICZNA - NAUKA BEZPŁATNA

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI


UWAGA
!!!

Trwa nabór do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 na

rok szkolny 2014/2015 do:

LIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH na podbudowie:

• gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

• szkoły zasadniczej

oraz

SZKOŁY POLICEALNEJ NR 3 DLA DOROSŁYCH

w zawodach

• technik administracji

• technik informatyk


Szczegółowe informacje - czytajTERMINY ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KLASY STACJONARNE Z ZAJĘCIAMI WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

KLASY I   (semestry 1 i 2): 02.09.2014r. godz. 9.00

KLASY II  (semestry 3 i 4): 02.09.2014r. godz. 10.00

KLASY III (semestry 5 i 6): 02.09.2014r. godz. 11.00


KLASY ZAOCZNE Z ZAJĘCIAMI SOBOTA-NIEDZIELA

Semestry I , II, III: pierwsze zajęcia rozpoczną się: 13.09.2014r. o godz. 8.00

Semestry IV, V, VI: pierwsze zajęcia rozpoczną się: 06.09.2014r. o godz. 8.00


KLASY ZAOCZNE Z ZAJĘCIAMI WTOREK-CZWARTEK

Pierwsze zajęcia rozpoczną się: 09.09.2014r. o godz. 15.10


Listy słuchaczy przyjętych do szkoły będą wywieszone w dniu rozpoczęcia zajęć.HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


dla słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej oraz złożyli w sekretariacie pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00 – wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe

2. Część ustna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), ), godz. 9:00 – język polski, języki obce
TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


KLASY STACJONARNE

EGZAMINY PISEMNE-

28.08.14 (czwartek), godz. 12.00 (j. polski, j. angielski), godz. 14.00 (matematyka)

EGZAMINY USTNE-

29.08.14 (piątek), godz. 10.00

KLASY ZAOCZNE

EGZAMINY PISEMNE-

26.08.2014 (wtorek), godz. 16.00 - j. polski, j. angielski, godz. 18.00 - matematyka

EGZAMINY USTNE-

28.08.2014 (czwartek), godz. 16.00 – wszystkie przedmioty
 projektowanie stron www warszawa